สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออมก๋อยลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน(กข.คจ.)

เข้าชม 8 ครั้ง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออมก๋อยลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน(กข.คจ.)

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 น.

พช.อมก๋อยนำโดยนางสาวชญาภา ศิริวรรณ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภออมก๋อย พร้อมอาสาพัฒนา ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน(กข.คจ.) พื้นที่ ต.นาเกียน ม.13 บ้านสงิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักในการดำเนินงานโครงการ กข.คจ. ที่เป็นแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพให้กับครัวเรือนเป้าหมาย และร่วมกันค้นหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาของโครงการ กข.คจ.ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

#พช.เชียงใหม่

#อ.อมก๋อย

#สพอ.อมก๋อย//รายงาน

(Visited 8 times, 1 visits today)