พช.อมก๋อย จัดประชุมคัดเลือกผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ครั้งที่ 1/ 2565

เข้าชม 3 ครั้ง

พช.อมก๋อย จัดประชุมคัดเลือกผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.)  ครั้งที่ 1/ 2565

วันที่ 21 มกราคม 2565 เวลา 09.00 – 11.00 น.

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออมก๋อย นำโดยนางสาวชญาภา ศิริวรรณ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภออมก๋อย พร้อมด้วยนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และอาสาพัฒนา

จัดประชุมคัดเลือกผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนที่มีผลงานดีเด่นด้านการขับเคลื่อนงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2564 จ่ายค่าตอบแทนผู้นำ อช. ไตรมาสที่ 1 และแจ้งกิจกรรมเนื่องในวาระครบรอบ 53 ปี โครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ภายใต้แนวคิด “รวมพลัง อช.แก้จน พัฒนาคน สร้างชุมชนพอเพียง”ที่จะจัดขึ้น ณ วันเจ็ดยอด พระอารามหลวง ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 27 มกรคม 2565 เวลา 08.00-13.00 น. พร้อมทั้งนำเมล็ดพันธ์ผักหรือต้นกล้ามาร่วมแบ่งปันในกิจกรรมแบ่งปันเมล็ดพันธุ์ผัก และร่วมพูดคุยถึงวิธีการทำงานจับเก็บข้อมูลจปฐ. ประจำปี 2565 ร่วมกันต่อไป

ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภออมก๋อย ชั้น 2

#พช.เชียงใหม่

#อ.อมก๋อย

#สพอ.อมก๋อย//รายงาน

(Visited 3 times, 1 visits today)