อำเภออมก๋อย จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

วันอังคารที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น.

โดย ว่าที่ร้อยตรี อดิศักดิ์ ดวงจินดา นายอำเภออมก๋อย เป็นประธาน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เพื่อรณรงค์และป้องกันการเกิดไฟป่าในพื้นที่อำเภออมก๋อย

ในการนี้ นายปิยวัตร มินสุวรรณ พัฒนาการอำเภออมก๋อย ได้เข้าร่วมรับฟังและร่วมกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าฯ ณ ลานหน้าที่ว่าอำเภออมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

(Visited 21 times, 1 visits today)