พช.อมก๋อย ลงพื้นที่ พัฒนาหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน

วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563
♦️โดย นายปิยวัตร มินสุวรรณ พัฒนาการอำเภออมก๋อย มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ อมก๋อย ลงพื้นที่ โครงการพัฒนาหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา วัตถุประสงค์ แนวทางการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ทั้งการจัดตั้งคณะกรรมการฯ การรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการ ความรู้ความเข้าใจเรื่องยาเสพติด และกิจกรรมต่าง ๆ ของกองทุนฯ ให้แก่ หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านขุดหาด ณ โรงเรียนบ้านขุดหาด หมู่ 15 ตำบลยางเปียง อำเภออมก๋อย                  จังหวัดเชียงใหม่

(Visited 21 times, 1 visits today)