กิ่งกาชาดอำเภออมก๋อยร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภออมก๋อย รับบริจาคโลหิต

** วันพุธ ที่ 20 พฤศจิกายน 2562
** กิ่งกาชาดอำเภออมก๋อยร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภออมก๋อย โรงพยาบาลอมก๋อย โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม และส่วนราชการ/ท้องที่/ท้องถิ่นในอำเภอ ให้การต้อนรับและปฏิบัติงานร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 และเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ (ทีมกาชาดวันพุธสุดหรรษา) ในการออกหน่วยรับบริจาคโลหิต เพื่อเก็บโลหิตจากผู้มีความประสงค์บริจาคนำไปใช้สำหรับการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์โดยการถ่ายเลือดและ/หรือการเยียวยาทางชีวเภสัชวิทยา ณ หอประชุมอำเภออมก๋อย ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น.
** ผลการปฏิบัติงาน
* จำนวนจิตอาสาร่วมปฏิบัติงาน 12 คน
* มีผู้ประสงค์บริจาคโลหิต 133 คน
* ได้บริจาค 119 คน
* โลหิต รวมปริมาตร 47,200 C.C.
* รับบริจาคดวงตา 21 ราย
* รับบริจาคอวัยวะ 21 ราย

♦ ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออมก๋อย โดย นางเนาวรัตน์ พรหมน้อย พัฒนาการอำเภออมก๋อย ได้ร่วมบริจาคดวงตาและอวัยวะ นายเผ่าพงศ์ ทาดาริน นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ และนางสาวณัฏฐนันท์ ภู่หนู อาสาพัฒนา ร่วมบริจาคโลหิต หน่วยรับบริจาคเคลื่อนที่อำเภออมก๋อย ณ หอประชุมอำเภออมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

 

(Visited 67 times, 1 visits today)