สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออมก๋อย ร่วมพิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทาน กองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านแม่ระอาใน หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ตื่น

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออมก๋อย ร่วมพิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทาน กองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านแม่ระอาใน หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 24 ตุลาคม 2562
โดย นายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภออมก๋อย เป็นประธานในการประกอบพิธี พร้อมส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชน เข้าร่วมพิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทาน และกิจกรรมแลกเงินขวัญถุงพระราชทาน กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านแม่ระอาใน หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ตื่น หลังเสร็จพิธี อบต.แม่ตื่น ได้มีการมอบผ้าห่มและเครื่องอุปโภคให้แก่ประชาชนบ้านแม่ระอาใน
ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออมก๋อย โดย นางเนาวรัตน์ พรหมน้อย พัฒนาการอำเภออมก๋อย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน และอาสาพัฒนา เข้าร่วมประกอบพิธี ณ ศศช.บ้านแม่ระอาใน ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

(Visited 39 times, 1 visits today)