อำเภออมก๋อย จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาวันเฉลิมพระชนพรรษา 12 สิงหาคม 2562

อำเภออมก๋อย จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาวันเฉลิมพระชนพรรษา 12 สิงหาคม 2562

เวลา 07.00 น.
นายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภออมก๋อย เป็นประธานในพิธี มี สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออมก๋อย โดย นางเนาวรัตน์ พรหมน้อย พัฒนาการอำเภออมก๋อย และทีมงาน หัวหน้าส่วนราชการ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ทหาร ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ในพื้นที่อำเภออมก๋อย เข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาทำบุญตักบาตร เข้าสารอาหารแห้ง และร่วมกิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าพระราชบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง  ณ หอประชุมอำเภออมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
เวลา 10.00 น.

ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีนายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภออมก๋อยเป็นประธานในพิธี มีหัวหน้าส่วนราชการ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ นักเรียนนักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ มีทั้งเจ้าหน้าที่กรมอุทยานฯ เจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ในพื้นอำเภออมก๋อย ร่วมในงานฯ ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
เวลา 19.00 น.
ร่วมพิธีถวายเครื่องสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมอำเภออมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเขียงใหม่

(Visited 52 times, 1 visits today)