นายปิยวัตร มินสุวรรณ

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภออมก๋อย

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย omkoi วันที่ 30 ก.ค. 2563

อำเภออมก๋อย ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา และกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี เราสร้างไปด้วยกัน”

บริการของเรา