นายปิยวัตร มินสุวรรณ

ตำแหน่งพัฒนาการอำเภออมก๋อย

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย omkoi วันที่ 26 เม.ย. 2564

สพอ.อมก๋อย ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา กรมการพัฒนาชุมชน

บริการของเรา