พัฒนาการอำเภอเหนือคลองเเละเจ้าหน้าที่ได้ ดำเนินโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพ และรายได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”กิจกรรมสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยแทงงู ตำบลโคกยาง

📣🌾ประชาสัมพันธ์🌾📣
🗓วันพุธที่ 26 มกราคม 2565


“พช.เหนือคลอง ดำเนินโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพ และรายได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
นายรัชพล สารดิษฐ์ พัฒนาการอำเภอเหนือคลอง พร้อมด้วยนางพิมพกาญจน์ พลประสิทธิ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการดำเนินโครงการสร้างความมั่นคงด้านอาชีพ และรายได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านห้วยแทงงู หมู่ 2 ต.โคกยาง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่

📸ภาพ ข่าว / สพอ.เหนือคลอง จ.กระบี

(Visited 6 times, 1 visits today)