@วันนี้ที่หนองบัว🌾 พช.หนองบัว ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรามนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2564  เวลา 07.00 น. นางอัจฉ [...]

อ่านต่อ

@วันนี้ที่หนองบัว🌾 พช.หนองบัว ร่วมประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอหนองบัว ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2564

วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2564  เวลา 09.00 น. นางเยา [...]

อ่านต่อ

พช.หนองบัว เข้าร่วมประชุมประจำเดือนผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการฯ และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ครั้งที่ 11/2564

วันพุธที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2564  เวลา 09.00 น. นางสาวขวัญด [...]

อ่านต่อ