พช.หนองบัวร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์บริหารงานการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ ” โคก หนอง นาโมเดล” ระดับจังหวัดและที่ปรึกษา ครั้งที่ 1/2565 ปี

วันนพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม พ.ศ.2565 เวลา 09.30 น. นายธนโ [...]

อ่านต่อ

พช.หนองบัว ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการอำเภอหนองบัว และ กอ.รมน.จ.นครสวรรค์ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ/ปรับปรุงแผนปฏิบัติการรองรับภัยคุกคามความมั่นคงระดับอำเภอฯ

วันจันทร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ.2565  เวลา 09.00 น. นางเยาวร [...]

อ่านต่อ

พช.หนองบัว ประชุมทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2564  เวลา 09.30 น. นางเย [...]

อ่านต่อ

@วันนี้ที่หนองบัว🌾 พช.หนองบัว ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรามนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2564  เวลา 07.00 น. นางอัจฉ [...]

อ่านต่อ

@วันนี้ที่หนองบัว🌾 พช.หนองบัว ร่วมประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอหนองบัว ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2564

วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2564  เวลา 09.00 น. นางเยา [...]

อ่านต่อ