โครงสร้างบุคคลากร

นายธนโชติ จันทร์ดวง
พัฒนาการอำเภอหนองบัว
น.ส.ณัฐพร บัวโคกสูง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบ ตำบลหนองบัว และ ตำบลห้วยใหญ่
นายไพศาล คำดวง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบ ตำบลธารทหาร ตำบลห้วยใหญ่ และ ตำบลหนองบัว
นายนิธิศ ใจปลา
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบ ตำบลห้วยถั่วใต้ ตำบลห้วยถั่วเหนือ และตำบลห้วยร่วม
นายตุลยนันท์ ปัญญาวงศ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ
รับผิดชอบตำบลห้วยถั่วเหนือ และ ตำบลหนองกลับ
(Visited 1,217 times, 1 visits today)