โครงสร้างบุคคลากร

นางเยาวรัตน์ พันธุ์ทอง
พัฒนาการอำเภอหนองบัว
สิบเอกอรุณ ช่วยอุระชน
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบ ตำบลวังบ่อ และ ตำบลทุ่งทอง
นายไพศาล คำดวง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบ ตำบลธารทหาร และ ตำบลหนองบัว
นางสาวอัชมาภรณ์ วิริยะ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบ ตำบลห้วยถั่วใต้ ตำบลห้วยใหญ่ และตำบลห้วยร่วม
นายตุลยนันท์ ปัญญาวงศ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ
รับผิดชอบตำบลห้วยถั่วเหนือ และ ตำบลหนองกลับ
(Visited 939 times, 1 visits today)