นางเยาวรัตน์ พันธุ์ทอง
พัฒนาการอำเภอหนองบัว
สิบเอกอรุณ ช่วยอุระชน
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
รับผิดชอบตำบลวังบ่อ ตำบลห้วยถั่วเหนือ
นางสาวอัชมาภรณ์ วิริยะ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
รับผิดชอบตำบลห้วยถั่วใต้ และตำบลห้วยร่วม
(Visited 778 times, 1 visits today)