ร่วมประชุมโครงการเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการนี่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ 2566

วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
เวลา 08.00 น. นายธนโชติ จันทร์ดวง พัฒนาการอำเภอหนองบัว พร้อมด้วย นางสาวณัฐพร บัวโคกสูง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมโครงการเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการนี่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนเขตตรวจราชการที่ 18 เป็นประธาน ฯ ณ ห้องประชุม 101 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์
(Visited 11 times, 1 visits today)