ร่วมประชุมการขับเคลื่อนและเตรียมการเตรียมการตรวจโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน

วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
เวลา 10.00 น. นายธนโชติ จันทร์ดวง พัฒนาการอำเภอหนองบัว มอบหมายให้
นายไพศาล คำดวง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนและเตรียมการเตรียมการตรวจโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปี 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
(Visited 15 times, 1 visits today)