ร่วมประชุมโครงการเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการนี่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ 2566

📅วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
🌹🌹เวลา 08.00 น. นายธนโชติ จันทร์ดวง พัฒนาการอำเภอหนองบัว พร้อมด้วย นางสาวณัฐพร บัวโคกสูง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมโครงการเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการนี่กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี นายกิติพล เวชกุล ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนเขตตรวจราชการที่ 18 เป็นประธาน ฯ ณ ห้องประชุม 101 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์
📷ภาพ/ข่าว สถานีข่าว CNS สพอ.หนองบัว รายงาน✍️
……………………………………….
🌈หลวงพ่อเดิมสร้างเมือง ลือเลื่องความสามัคคี ประเพณีบวชนาคหมู่ หินสีชมพูคู่เขาพระ เมืองพันสระนามกล่าวขาน พิพิธพัณฑ์พื้นบ้านมากมี ข้าวสารดีมีชื่อ นามระบือคือหนองบัว🌾
(Visited 6 times, 1 visits today)