วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.2565เวลา 09.00 น.
นายธนโชติ จันทร์ดวง พัฒนาการอำเภอหนองบัว มอบหมายให้ นางสาวณัฐพร บัวโคกสูง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองบัว จัดการประชุมสมาชิกกลุ่มลูกหนี้เงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่อำเภอหนองบัว จำนวนทั้งสิ้น 43 กลุ่ม เพื่อยืนยันยอดยอดและติดตามลูกหนี้ เงินทุน ฯ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อดำเนินการให้แล้วเสร็จ พร้อมรายงานจังหวัด ภายในวันที่ 21 ตุลาคม 2565
(Visited 24 times, 1 visits today)