ร่วมตรวจเยี่ยมครัวเรือนกลุ่มเป้าหมายโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พช.หนองบัว ร่วมตรวจเยี่ยมครัวเรือนกลุ่มเป้าหมายโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วันจันทร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2565 เวลา 10.00 น. นายธนโชติ จันทร์ดวง พัฒนาการอำเภอหนองบัว มอบหมายให้ นายนิธิศ ใจปลา นักวิขาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ตรวจเยี่ยมครัวเรือนกลุ่มเป้าหมายโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และเจ้าหน้าที่อง ณ พื้นที่ตำบลห้วยร่วม และตำบลธารทหารอำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
📷ภาพ/ข่าว สถานีข่าว CNS สพอ.หนองบัว รายงาน✍️
……………………………………….
🌈หลวงพ่อเดิมสร้างเมือง ลือเลื่องความสามัคคี ประเพณีบวชนาคหมู่ หินสีชมพูคู่เขาพระ เมืองพันสระนามกล่าวขาน พิพิธพัณฑ์พื้นบ้านมากมี ข้าวสารดีมีชื่อ นามระบือคือหนองบัว🌾
(Visited 23 times, 1 visits today)