พช.หนองบัวร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์บริหารงานการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ ” โคก หนอง นาโมเดล” ระดับจังหวัดและที่ปรึกษา ครั้งที่ 1/2565 ปี

วันนพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม พ.ศ.2565

เวลา 09.30 น. นายธนโชติ จันทร์ดวง พัฒนาการอำเภอ ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์บริหารงานการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ ” โคก หนอง นาโมเดล” ระดับจังหวัดและที่ปรึกษา ครั้งที่ 1/2565
นางสาวชุติพร  เสชัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุม ณห้องประชุม 501 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค

(Visited 32 times, 1 visits today)