พช.หนองบัว ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการอำเภอหนองบัว และ กอ.รมน.จ.นครสวรรค์ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ/ปรับปรุงแผนปฏิบัติการรองรับภัยคุกคามความมั่นคงระดับอำเภอฯ

วันจันทร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ.2565  เวลา 09.00 น. นางเยาวรัตน์ พันธุ์ทอง พัฒนาการอำเภอหนองบัวมอบหมายให้ ส.อ.อรุณ ช่วยอุระชน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำ/ปรับปรุงแผนปฏิบัติการรองรับภัยคุกคามความมั่นคงระดับอำเภอ โครงการกำกับติดตามและประเมินผล โดย กอ.รมน. ภายใต้งานบริหารจัดการขับเคลื่อนแผนงานตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของ กอ.รมน.จว. นว.ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองบัว (ชั้น 2) อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
(Visited 19 times, 1 visits today)