พช.หนองบัว ร่วมเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน

วันอังคารที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 08.00 น. นางเยาวรัตน์ พันธุ์ทอง พัฒนาการอำเภอหนองบัว มอบหมายนายตุลยนันท์ ปัญญาวงศ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ร่วมเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านทับลุ่ม ต.วังบ่อ อ.หนองบัว โดยมีผู้ลงสมัครรับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้าน จำนวน 2 ราย คือ นายมนตรี หารกำลัง และนายสุดใจ จีนเรือง ระหว่างปฏิบัติหน้าที่เหตุการณ์ปกติ ณ ศาลาวัดทับลุ่มศรีมงคล            ต.วังบ่อ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
(Visited 15 times, 1 visits today)