พช.หนองบัว ปฏิบัติการ โคก หนอง นา โมเดล

วันอังคารที่ 14 กันยายน พ.ศ.2564  เวลา 13.00 น. นางเยาวรัตน์ พันธุ์ทอง พัฒนาการอำเภอหนองบัว มอบหมายให้ สิบเอกอรุณ ช่วยอุระชน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนายไพศาล คำดวง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมทีมช่าง อบต.หนองกลับ ลงพื้นที่ตำบลวังบ่อ เพื่อกำหนดพื้นที่ ขอบเขตแปลง และปักหมุดโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” เพื่อดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ต่อไป
……………………………………….
หลวงพ่อเดิมสร้างเมือง ลือเลื่องความสามัคคี ประเพณีบวชนาคหมู่ หินสีชมพูคู่เขาพระ เมืองพันสระนามกล่าวขาน พิพิธพัณฑ์พื้นบ้านมากมี ข้าวสารดีมีชื่อ นามระบือคือหนองบัว🌾
(Visited 14 times, 1 visits today)