📱สพอ.หนองบัว อบรมอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูล จปฐ./กชช.2ค ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์

เมื่อวันพุธที่ 8 กันยายน พ.ศ.2564  เวลา 09.00 น. นางเยาวรัตน์ พันธุ์ทอง พัฒนาการอำเภอหนองบัว มอบหมายเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอหนองบัวดำเนินการติดตามสนันสนุนอบรมอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ปี 2564 (เพิ่มเติม) ของอำเภอหนองบัว โดยมีอาสาสมัครจัดเก็บฯ จากตำบลห้วยถั่วเหนือ และตำบลห้วยร่วม เข้าร่วมรับฟังและปฏิบัติ ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองบัว
……………………………………….
หลวงพ่อเดิมสร้างเมือง ลือเลื่องความสามัคคี ประเพณีบวชนาคหมู่ หินสีชมพูคู่เขาพระ เมืองพันสระนามกล่าวขาน พิพิธพัณฑ์พื้นบ้านมากมี ข้าวสารดีมีชื่อ นามระบือคือหนองบัว🌾
(Visited 7 times, 1 visits today)