สพอ.หนองบัว ปฏิบัติการ โคก หนอง นา โมเดล

เมื่อวันพุธที่ 8 กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 10.00 น. นางเยาวรัตน์ พันธุ์ทอง พัฒนาการอำเภอหนองบัว มอบหมายให้ สิบเอกอรุณ ช่วยอุระชน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนายไพศาล คำดวง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมทีมช่าง อบต.หนองกลับ ลงพื้นที่ตำบลวังบ่อ เพื่อกำหนดพื้นที่ ขอบเขตแปลง และปักหมุดโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” เพื่อดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ต่อไป
……………………………………….
🌈หลวงพ่อเดิมสร้างเมือง ลือเลื่องความสามัคคี ประเพณีบวชนาคหมู่ หินสีชมพูคู่เขาพระ เมืองพันสระนามกล่าวขาน พิพิธพัณฑ์พื้นบ้านมากมี ข้าวสารดีมีชื่อ นามระบือคือหนองบัว🌾
(Visited 8 times, 1 visits today)