พช.หนองบัว ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ป.ป.ช. ผ่านระบบ Zoom

วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน พ.ศ.2564  เวลา 09.00 น. นางเยาวรัตน์ พันธุ์ทอง พัฒนาการอำเภอหนองบัว พร้อมด้วยคณะทำงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนฯ อำเภอหนองบัว ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาชน โดยมีนายนายประดิษฐ หลวงจอก พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์ เปิดการประชุมฯ และวิทยากรจาก ป.ป.ช.ประจำจังหวัดนครสวรรค์ บรรยายผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting จากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อสร้างความโปร่งใส ต่อต้านการทุจริตและคอรัปชั่น ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองบัว
(Visited 7 times, 1 visits today)