สพอ.หนองบัว ปฏิบัติการ โคก หนอง นา โมเดล

เมื่อวันอังคารที่ 7 กันยายน พ.ศ.2564  เวลา 13.00 น. นางเยาวรัตน์ พันธุ์ทอง พัฒนาการอำเภอหนองบัว มอบหมายให้ สิบเอกอรุณ ช่วยอุระชน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนายไพศาล คำดวง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมทีมช่าง อบต.หนองกลับ ลงพื้นที่ตำบลธารทหาร และตำบลห้วยถั่วเหนือ เพื่อกำหนดพื้นที่ ขอบเขตแปลง และปักหมุดโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” เพื่อดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ต่อไป    ภาพ/ข่าว สถานีข่าว CNS สพอ.หนองบัว รายงาน
……………………………………….
หลวงพ่อเดิมสร้างเมือง ลือเลื่องความสามัคคี ประเพณีบวชนาคหมู่ หินสีชมพูคู่เขาพระ เมืองพันสระนามกล่าวขาน พิพิธพัณฑ์พื้นบ้านมากมี ข้าวสารดีมีชื่อ นามระบือคือหนองบัว   #WorldSoilDay   #GlobalSoilPartnership  #UNFAO  #CDD #SEPtoSDGs #SDGforAll@Kmitl
(Visited 8 times, 1 visits today)