สพอ.หนองบัว อบรมอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูล จปฐ./กชช.2ค ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์

วันอังคารที่ 7 กันยายน พ.ศ.2564
เวลา 09.00 น. นางเยาวรัตน์ พันธุ์ทอง พัฒนาการอำเภอหนองบัว มอบหมายให้นางสาวปาริชาต ภู่หวัง นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) ดำเนินการติดตามสนันสนุนอบรมอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ปี 2564 (เพิ่มเติม) ของอำเภอหนองบัว โดยมีอาสาสมัครจัดเก็บฯ จากตำบลหนองบัว ตำบลห้วยร่วม เข้าร่วมรับฟังและฝึกปฏิบัติจริง ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองบัว   ภาพ/ข่าว สถานีข่าว CNS สพอ.หนองบัว รายงาน
……………………………………….
หลวงพ่อเดิมสร้างเมือง ลือเลื่องความสามัคคี ประเพณีบวชนาคหมู่ หินสีชมพูคู่เขาพระ เมืองพันสระนามกล่าวขาน พิพิธพัณฑ์พื้นบ้านมากมี ข้าวสารดีมีชื่อ นามระบือคือหนองบัว
(Visited 11 times, 1 visits today)