สพอ.หนองบัว อบรมอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูล จปฐ./กชช.2ค

สพอ.หนองบัว อบรมอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูล จปฐ./กชช.2ค
วันศุกร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ.2564  นางเยาวรัตน์ พันธุ์ทอง พัฒนาการอำเภอหนองบัว เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอหนองบัว และนางสาวขวัญดาว ลือเปี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมคณะจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมจัดอบรมอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ปี2564 โดยแบ่งเป็นช่วงเวลา ดังนี้ช่วงเช้า เวลา 09.00 น. อาสาฯ ต.ห้วยใหญ่ หนองบัว หนองกลับ และเขตเทศบาล  ช่วงบ่าย เวลา 13.00 น. อาสาฯ ต.ธารทหาร ทุ่งทอง วังบ่อ ห้วยถั่วเหนือ
ณ ศาลาวัดหนองม่วง หมู่ที่ 4 ต.หนองกลับ อ.หนองบัว  ภาพ/ข่าว สถานีข่าว CNS สพอ.หนองบัว รายงาน
……………………………………….
หลวงพ่อเดิมสร้างเมือง ลือเลื่องความสามัคคี ประเพณีบวชนาคหมู่ หินสีชมพูคู่เขาพระ เมืองพันสระนามกล่าวขาน พิพิธพัณฑ์พื้นบ้านมากมี ข้าวสารดีมีชื่อ นามระบือคือหนองบัว
(Visited 4 times, 1 visits today)