สพอ.หนองบัว ประชุมประจำเดือน พร้อมลุยงานตามภารกิจ

สพอ.หนองบัว ประชุมประจำเดือน พร้อมลุยงานตามภารกิจ
วันจันทร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ.2564   เวลา 09.00 น. นางเยาวรัตน์ พันธุ์ทอง พัฒนาการอำเภอหนองบัว พร้อมด้วยเจ้าหน้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(นพร.) สำนักงานพัฒนาขุมชนอำเภอหนองบัว ดำเนินการประชุมประจำเดือนกันยายน 2564 เพื่อวางแผนขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน และยุทธศาสตร์จังหวัดนครสวรรค์ ตลอดจนวางแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนงานต่างๆ ให้สอดคล้องและเหมาะสม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองบัว
ภาพ/ข่าว สถานีข่าว CNS สพอ.หนองบัว รายงาน
……………………………………….
หลวงพ่อเดิมสร้างเมือง ลือเลื่องความสามัคคี ประเพณีบวชนาคหมู่ หินสีชมพูคู่เขาพระ เมืองพันสระนามกล่าวขาน พิพิธพัณฑ์พื้นบ้านมากมี ข้าวสารดีมีชื่อ นามระบือคือหนองบัว
(Visited 11 times, 1 visits today)