สพอ.หนองบัว ปฏิบัติการ โคก หนอง นา โมเดล

วันจันทร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ.2564  เวลา 13.00 น. นางเยาวรัตน์ พันธุ์ทอง พัฒนาการอำเภอหนองบัว มอบหมายให้ สิบเอกอรุณ ช่วยอุระชน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนายไพศาล คำดวง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ลงพื้นที่ตำบลหนองบัว และตำบลห้วยถั่วเหนือ เพื่อตรวจติดตามโครงการ “โคก หนอง นา โมเดล” เพื่อดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ต่อไป
ภาพ/ข่าว สถานีข่าว CNS สพอ.หนองบัว รายงาน
……………………………………….
หลวงพ่อเดิมสร้างเมือง ลือเลื่องความสามัคคี ประเพณีบวชนาคหมู่ หินสีชมพูคู่เขาพระ เมืองพันสระนามกล่าวขาน พิพิธพัณฑ์พื้นบ้านมากมี ข้าวสารดีมีชื่อ นามระบือคือหนองบัว🌾
(Visited 7 times, 1 visits today)