สพอ.หนองบัว ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต สู้วิกฤตโควิด-19 และคัดเลือก กพสอ.

วันศุกร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ.2564  เวลา 09.00 น. นางเยาวรัตน์ พันธุ์ทอง พัฒนาการอำเภอหนองบัว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จัดอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต สู้วิกฤตโควิด-19 ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 10 ตำบลห้วยร่วม อำเภอหนองบัว
เวลา 13.30 น. ดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอ (กพสอ.) ผลการคัดเลือกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย (ผลการคัดเลือกดังรายละเอียดแนบ)   ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองบัว
ภาพ/ข่าว สถานีข่าว CNS สพอ.หนองบัว รายงาน
……………………………………….
หลวงพ่อเดิมสร้างเมือง ลือเลื่องความสามัคคี ประเพณีบวชนาคหมู่ หินสีชมพูคู่เขาพระ เมืองพันสระนามกล่าวขาน พิพิธพัณฑ์พื้นบ้านมากมี ข้าวสารดีมีชื่อ นามระบือคือหนองบัว
(Visited 4 times, 1 visits today)