สพอ.หนองบัว ปฏิบัติการ โคก หนอง นา โมเดล

วันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2564  เวลา 09.00 น. นางเยาวรัตน์ พันธุ์ทอง พัฒนาการอำเภอหนองบัว มอบหมายให้นายไพศาล คำดวง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนายตุลยนันท์ ปัญญาวงศ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ลงพื้นที่สำรวจแปลงผู้เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อกำหนดแบบแปลนที่เหมาะสมสำหรับพื้นที่ จำนวน 7 แปลง รายละเอียดดังนี้
☑นางวรรณี เจริญสุข ม.15 ตำบลหนองกลับ ขนาด 1 ไร่
☑นางสาวลัดดา ผาทองไสย ม.12 ตำบลหนองบัว ขนาด 1 ไร่
☑นายฉลอง โมราราย ม.11 ตำบลหนองบัว ขนาด 1 ไร่
☑นางแสน เกษี ม.6 ตำบลหนองบัว ขนาด 1 ไร่
☑นางนุชนาถ ราชวงษ์ ม.5 ตำบลหนองบัว ขนาด 1 ไร่
☑นายสมถวิล พุ่มคง ม.9 ตำบลหนองกลับ ขนาด 1 ไร่
☑นางน้ำทิพย์ ราชคฤห์ ม.6 ตำบลวังบ่อ ขนาด 1 ไร่
เพื่อดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ต่อไป
ภาพ/ข่าว สถานีข่าว CNS สพอ.หนองบัว รายงาน
หลวงพ่อเดิมสร้างเมือง ลือเลื่องความสามัคคี ประเพณีบวชนาคหมู่ หินสีชมพูคู่เขาพระ เมืองพันสระนามกล่าวขาน พิพิธพัณฑ์พื้นบ้านมากมี ข้าวสารดีมีชื่อ นามระบือคือหนองบัว
(Visited 21 times, 1 visits today)