📌ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์ครั้งที่ 30/2564 📌

วัน ศุกร์ ที่ 30 กรกฎาคม เวลา 09.30 น.
นางเยาวรัตน์ พันธุ์ทอง พัฒนาการอำเภอหนองบัว เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์ครั้งที่ 30/2564 โดยมี นายสมชาย ธีรางกูร นายอำเภอหนองบัว เป็นประธาน พร้อมด้วยปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และกำนัน นำเสนอสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และมาตรการการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อโควิด19 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองบัว อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
(Visited 11 times, 1 visits today)