📌ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนอำเภอหนองบัว 📌

วัน พฤหัสบดี ที่ 29 กรกฎาคม เวลา 09.00 น.
นางเยาวรัตน์ พันธุ์ทอง พัฒนาการอำเภอหนองบัว เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนอำเภอหนองบัว และมาตรการการป้องกันโรคโควิด19 พร้อมด้วย นายนที แก้วทอง ประธานคณะกรรมการเครือข่ายกองทุน และ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน เพื่อชี้แจงข่าวสารแจ้งให้ที่ประชุมทราบ และแนะนำข้าราชการบรรุใหม่ นายตุลยนันท์ ปัญญาวงศ์ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองบัว อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
(Visited 23 times, 1 visits today)