📌คณะอนุกรรมการส่งเสริมงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (กอพม.) อำเภอหนองบัว 📌

วัน อังคาร ที่ 27 กรกฎาคม เวลา 09.00 น.
นางเยาวรัตน์ พันธุ์ทอง พัฒนาการอำเภอหนองบัว มอบหมายให้ ส.อ. อรุณ ช่วยอุระชน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมส่งเสริมอาสาสมัครพัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมี นางอัจฉราวดี มณีวรรณ ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และคณะอนุกรรมการอาสาสมัครพัฒนาสังคม ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองบัว อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
(Visited 26 times, 1 visits today)