📌โครงการดูดซับมูลค่าทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้กลับสู่ท้องถิ่น 📌

วัน พุธ ที่ 21 กรกฎาคม เวลา 08.00 น.นางเยาวรัตน์ พันธุ์ทอง พัฒนาการอำเภอหนองบัว พร้อมด้วยทีมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ และ กำนันตำบลหนองกลับ โดยมี นายสมชาย ธีรางกูร นายอำเภอหนองบัว และ นางสาวนันท์นภัส ธีรางกูร นายกกิ่งกาชาดอำเภอหนองบัว เป็นประธานในพิธี แจกหมวกและผ้ากันเปื้อนให้กับประชาชนที่มาขายสินค้าชุมชน เกษตรกร และผู้ประกอบการ OTOP ตลาดนัดอาหารปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ ในกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการตลาด ตลาดนัดคนไทยยิ้มได้ ณ ลานเอนกประสงค์ที่ว่าการอำเภอหนองบัว อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
(Visited 39 times, 1 visits today)