📌โครงการพัฒนาหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี2564📌

วัน อังคาร ที่ 20 กรกฎาคม เวลา 09.00 น
นางเยาวรัตน์. พันธุ์ทอง พัฒนาการอำเภอหนองบัว พร้อมด้วยทีมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) นายฉลอง โมราราย ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน เจ้าอาวาสวัดหนองม่วง และชาวบ้านในหมู่ที่4 ต.หนองกลับ ร่วมปลูกต้นไม้ในโครงการพัฒนาหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน กิจกรรม สนับสนุนต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ณ วัดหนองม่วง หมู่ 4 ต.หนองกลับ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์
(Visited 144 times, 1 visits today)