📌ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”📌

วัน อังคาร ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น.  นาง [...]

อ่านต่อ

📌ประชุมหารือกรณีร้องเรียนการดำเนินกิจการของบริษัท ไทยไชน่า นันเฟอรัชเมทัช อินเตอร์เนชันแนล จำกัด (โรงงานแบตเตอรี่)📌

วัน พฤหัสบดี ที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น.         [...]

อ่านต่อ

📌ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล”📌

เมื่อวัน ศุกร์ ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2564 เวลา 13.00 น. น [...]

อ่านต่อ