ประชุมกลุ่มกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอหนองบัว

ประชุมกลุ่มกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอหนองบัว

♦♦วัน พุธ ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2564 เวลา 09.00 น.♦♦
นางเยาวรัตน์ พันธุ์ทอง พัฒนาการอำเภอหนองบัว ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ การดำเนินงานของกลุ่มอาชีพ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่ได้รับเงินทุนหมุมนเวียนไปประกอบอาชีพเลี้ยงสุกรจำนวน 1กลุ่ม เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์
ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองบัว
 
(Visited 14 times, 1 visits today)