ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอหนองบัว

♦♦วันศุกร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ.2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป♦♦
นางเยาวรัตน์ พันธุ์ทอง พัฒนาการอำเภอหนองบัวพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอหนองบัว ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอหนองบัว โดยมีนางอัจฉราวดี มณีวรรณ ปลัดอำเภอรักษาราชการแทนนายอำเภอหนองบัว เป็นประธานในการประชุมฯลฯ ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอหนองบัว ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
(Visited 9 times, 1 visits today)