ติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

♦♦วันศุกร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น.♦♦
นางเยาวรัตน์ พันธุ์ทอง พัฒนาการอำเภอหนองบัว มอบหมายให้ สิบเอกอรุณ ช่วยอุระชน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ติดตามดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่กู้ยืมเงินไปประกอบอาชีพเลี้ยงวัว 2 กลุ่ม คือ บ้านหนองไผ่ หมู่ 10 ตำบลหนองบัว และ บ้านปากดง หมู่ 10 ตำบลทุ่งทอง จากการติดตามกลุ่มสตรี มีการดำเนินงานที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์
(Visited 5 times, 1 visits today)