ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติแห่งความสุข “เดิน กิน ชิม เที่ยว ถนนหน้าศาลากลางจังหวัด ประชารัฐร่วมใจ จังหวัดนครสวรรค์ ปี 2564

วันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป นางเยา [...]

อ่านต่อ

ประชุมครัวเรือนเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่ รูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล ครั้งที่ 1 / 2564

วันอังคารที่ 23 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป นาง [...]

อ่านต่อ