เยี่ยมเยียนพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” โคก หนอง นา โมเดล ปีงบประมาณ 2564

วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นางเยาวรัต [...]

อ่านต่อ

เยี่ยมเยียนพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” โคก หนอง นา โมเดล ปีงบประมาณ 2564

วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นางเยาวรัตน [...]

อ่านต่อ

เยี่ยมเยียนพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” โคก หนอง นา โมเดล ปีงบประมาณ 2564

วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นางเยาวร [...]

อ่านต่อ