เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอหนองบัวเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนากรระหว่างประจำการ ด้านบริหารการเปลี่ยนแปลง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านระบบเรียนรู้ออนไลน์ Application ZOOM

วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป น [...]

อ่านต่อ

ตรวจเยี่ยมพื้นที่ผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง : กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ โคก หนอง นา โมเดล ปี 256

วันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2564 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป นางเ [...]

อ่านต่อ