โครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป นางเยาวรัตน์ พันธุ์ทอง พัฒนาการอำเภอหนองบัวพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอหนองบัวและคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีว่าที่ ร.ต. ธราธร แข็งขัน นายอำเภอหนองบัว เป็นประธานคณะอนุกรรมการฯลฯ นำเสนอผลงานในการรับคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ดีเด่นในระดับจังหวัด ตามโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

(Visited 21 times, 1 visits today)