โครงการ”มหกรรมอาหารปลอดภัย และผลิตภัณฑ์ชุมชนดี OTOP เด่น จังหวัดนครสวรรค์

วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป
นางเยาวรัตน์ พันธุ์ทอง พัฒนาการอำเภอหนองบัวพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอหนองบัว เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ”มหกรรมอาหารปลอดภัย และผลิตภัณฑ์ชุมชนดี OTOP เด่น จังหวัดนครสวรรค์และร่วมให้กำลังใจเยี่ยมเยียน ผู้ประกอบ otop ในการร่วมจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในโครงการ”มหกรรมอาหารปลอดภัย และผลิตภัณฑ์ชุมชนดี OTOP เด่น จังหวัดนครสวรรค์ ณ บริเวณถนนด้านหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์

(Visited 45 times, 1 visits today)