สภากาแฟ ครั้งที่ 6 ตำบลวังบ่อ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 06.30 น. นางเยาวรัตน์ พันธุ์ทอง พัฒนาการอำเภอหนองบัวพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอหนองบัวร่วมกิจกรรมเสวนาสภากาแฟตำบลวังบ่อ ครั้งที่ 6 /2563 ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านเขานางต่วมเหนือ หมู่ที่ 16 ตำบลวังบ่อ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีว่าที่ ร.ต. ธราธร แข็งขัน นายอำเภอหนองบัว เป็นประธาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอ ข้าราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้บริหารท้องถิ่น ประชาชน ร่วมพบปะ พูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร ทั้งนี้ ผู้ร่วมเสวนาสภากาแฟตำบลวังบ่อได้ร่วมปลูกต้นไม้ บริเวณหน้าโรงเรียนเขานางต่วม อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

(Visited 39 times, 1 visits today)