สภากาแฟ ครั้งที่ 13 ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 06.30 น.
นางเยาวรัตน์ พันธุ์ทอง พัฒนาการอำเภอหนองบัวพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอหนองบัว ร่วมกิจกรรมเสวนาสภากาแฟตำบลหนองบัว ครั้งที่ 13 /2563 ณ อ่างเก็บน้ำร่องดู่ หมู่ที่ 13 ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีว่าที่ ร.ต. ธราธร แข็งขัน นายอำเภอหนองบัว เป็นประธาน พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอ ข้าราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้บริหารท้องถิ่น ประชาชน ร่วมพบปะ พูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร ทั้งนี้ ผู้ร่วมเสวนาสภากาแฟตำบลหนองบัวได้ร่วมกันปล่อยปลา ณ อ่างเก็บน้ำร่องดู หมู่ที่ 13 ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

(Visited 84 times, 1 visits today)