มอบเกียรติบัตรผลการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2563

วันพฤหัสบกีที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป นางเยาวรัตน์ พันธุ์ทอง พัฒนาการอำเภอหนองบัวพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอหนองบัว ได้พาผู้นำหมู่บ้านเข้ารับมอบเกียรติบัตรผลการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2563 ประเภท หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ บ้านรังย้อย หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยถั่วเหนือ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์และประเภท กลุ่ม/องค์กรชุมชนแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้าน รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ กลุ่มอาชีพหัตถกรรมเย็บกระเป๋าบ้านรังย้อย หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยถั่วเหนือ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการประชุมและมอบเกียรติบัตร ณ ห้องประชุมนิวาสธรรมขันธ์ (501) ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ทั้งนี้ ว่าที่ ร.ต.ธราธร แข็งขัน นายอำเภอหนองบัว นางเยาวรัตน์ พันธุ์ทองพัฒนาการอำเภอหนองบัวและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนได้ร่วมถ่ายภาพกับผู้ได้รับมอบเกียรติบัตรดังกล่าว

(Visited 43 times, 1 visits today)