ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป นางเยาวรัตน์ พันธุ์ทอง พัฒนาการอำเภอหนองบัวพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอหนองบัว ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ โดยมีว่าที่ ร.ต. ธราธร แข็งขัน นายอำเภอหนองบัว เป็นประธานในการประชุม โดยมีวาระการประชุมในเรื่องการรายงานฐานะทางการเงินของกองทุนประกันความเสี่ยงและเรื่องเกี่ยวกับการพิจารณาการส่งผลิตภัณฑ์สินค้ากองทุนหมู่บ้าน

(Visited 29 times, 1 visits today)