ประชุมกลุ่มองค์กรสตรีอำเภอหนองบัว

วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. นางเยาวรัตน์ พันธุ์ทอง พัฒนาการอำเภอหนองบัวพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอหนองบัว ดำเนินการประชุมประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน (กพสม.) และอาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพื่อติดตามผลการดำเนินงานและวางแผนปฏิบัติงานเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานในปี 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 ที่ว่าการอำเภอหนองบัว จัะงหวัดนครสวรรค์

(Visited 38 times, 1 visits today)