การจัดเก็บข้อมูล จปฐ ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์

Smart Survey” ดีอย่างไร มาดูกัน

วันนี้น้องสมาร์ทจะพามาดูระบบ “Smat Survey Smart Data System” จะช่วยในการพัฒนาประเทศได้อย่างไรตามมาดูกันเลย


https://www.youtube.com/watch?v=-zJZ2Qk_TOg&feature=youtu.be

(Visited 112 times, 1 visits today)